O nás

Advokátska kancelária
Liptovský Mikuláš

Kontakt   -> NOVINKY   ->

Advokátska kancelária Šmihulová poskytuje právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení. Sídlom advokátskej kancelárie je Liptovský Mikuláš.

Cieľom našej advokátskej kancelárie je nájsť praktické a rozumné riešenie právneho problému, pričom sa snažíme vyhodnotiť súvisiace okolnosti, nielen samotný problém. Pri poskytovaní právnych služieb postupujeme s odbornou starostlivosťou, hospodárne a efektívne. Klientovi vysvetľujeme jednotlivé kroky, možnosti a dbáme na dodržiavanie profesijnej etiky.

Právne služby poskytujeme v slovenskom aj anglickom jazyku.

Služby

Občianske
právo

Obchodné
právo

Rodinné
právo

Pracovné
právo

Správne
právo

Ochrana
spotrebiteľa

Cudzinecké
právo

Právo
nehnuteľností


  • Konzultácie

  • Právne analýzy

  • Príprava a kontrola zmlúv a iných právnych listín

  • Vymáhanie pohľadávok

  • Zastupovanie v konaní pred súdmi a úradmi

  • Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach

Profil

JUDr. Jana Šmihulová Jakabovičová, advokátka

Jana Šmihulová Jakabovičová, advokátka Liptovský Mikuláš

V roku 2009 absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas štúdia sa zúčastnila trojmesačnej pracovnej stáže v advokátskej kancelárii v Birminghame vo Veľkej Británii zameranej na uplatňovanie nárokov osôb poškodených dopravnými nehodami, pracovnými úrazmi a inými udalosťami.

Po skončení štúdia takmer štyri roky pracovala ako advokátska koncipientka vo viacerých advokátskych kanceláriách, prax ukončila u advokáta JUDr. Petra Jančiho v Liptovskom Mikuláši. V priebehu praxe získala bohaté skúsenosti v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, rodinného, správneho a trestného práva, ako aj v ďalších právnych odvetviach.

Dva roky pracovala ako právnička IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu (SR), kde sa špecializovala na cudzinecké právo. Poskytovala právne poradenstvo najmä v oblasti Schengenských víz, pobytu cudzincov, ich zamestnávania, zlúčenia rodiny a štátneho občianstva.

V akademickom roku 2014/2015 absolvovala Kurz právnej etiky pod vedením profesora Jamesa Moliterna z Washington and Lee University.

Plynule ovláda anglický jazyk.

Novinky

Súhlas obce k ubytovaniu cudzincov

19. február 2019

Novela zákona o pobyte cudzincov účinná od 1. januára 2019 priniesla niekoľko dôležitých zmien. Po novom musí žiadateľ o prechodný pobyt na účel zamestnania predložiť cudzineckej polícii ďalší doklad, a to súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Uvedená povinnosť sa …

ČÍTAJ ĎALEJ   -> PREJSŤ NA VŠETKY NOVINKY   ->

Kontakt

KONTAKT

advokat@aksmihulova.sk
+421 904 692 678
aksmihulova

KANCELÁRIA

Štúrova 17
Liptovský Mikuláš

Advokátska kancelária sa nachádza na 2. poschodí v budove poisťovne Allianz (pri VÚB banka) v Liptovskom Mikuláši.

NAPÍŠTE NÁM