O nás

Advokátska kancelária
Liptovský Mikuláš

Kontakt   -> NOVINKY   ->

Advokátska kancelária Šmihulová poskytuje právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení. Sídlom advokátskej kancelárie je Liptovský Mikuláš.

Cieľom našej advokátskej kancelárie je nájsť praktické a rozumné riešenie právneho problému, pričom sa snažíme vyhodnotiť súvisiace okolnosti, nielen samotný problém. Pri poskytovaní právnych služieb postupujeme s odbornou starostlivosťou, hospodárne a efektívne. Klientovi vysvetľujeme jednotlivé kroky, možnosti a dbáme na dodržiavanie profesijnej etiky.

Právne služby poskytujeme v slovenskom aj anglickom jazyku.

Služby

Občianske
právo

Obchodné
právo

Rodinné
právo

Pracovné
právo

Správne
právo

Ochrana
spotrebiteľa

Cudzinecké
právo

Právo
nehnuteľností


  • Konzultácie

  • Právne analýzy

  • Príprava a kontrola zmlúv a iných právnych listín

  • Vymáhanie pohľadávok

  • Zastupovanie v konaní pred súdmi a úradmi

  • Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach

Profil

JUDr. Jana Šmihulová Jakabovičová, advokátka

Jana Šmihulová Jakabovičová, advokátka Liptovský Mikuláš

V roku 2009 absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas štúdia sa zúčastnila trojmesačnej pracovnej stáže v advokátskej kancelárii v Birminghame vo Veľkej Británii zameranej na uplatňovanie nárokov osôb poškodených dopravnými nehodami, pracovnými úrazmi a inými udalosťami.

Po skončení štúdia takmer štyri roky pracovala ako advokátska koncipientka vo viacerých advokátskych kanceláriách, prax ukončila u advokáta JUDr. Petra Jančiho v Liptovskom Mikuláši. V priebehu praxe získala bohaté skúsenosti v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, rodinného, správneho a trestného práva, ako aj v ďalších právnych odvetviach.

Dva roky pracovala ako právnička IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu (SR), kde sa špecializovala na cudzinecké právo. Poskytovala právne poradenstvo najmä v oblasti Schengenských víz, pobytu cudzincov, ich zamestnávania, zlúčenia rodiny a štátneho občianstva.

V akademickom roku 2014/2015 absolvovala Kurz právnej etiky pod vedením profesora Jamesa Moliterna z Washington and Lee University.

Plynule ovláda anglický jazyk.

Novinky

Niektorí cudzinci môžu podnikať až po zápise do Obchodného registra

15. marec 2018

Štátni príslušníci tretích krajín (mimo EÚ) sa po získaní živnostenského oprávnenia a prechodného pobytu na účel podnikania musia zapísať do Obchodného registra, aby mohli nerušene podnikať. Podľa zákona, oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v …

ČÍTAJ ĎALEJ   -> PREJSŤ NA VŠETKY NOVINKY   ->

Kontakt

KONTAKT

advokat@aksmihulova.sk
+421 904 692 678
aksmihulova

KANCELÁRIA

Štúrova 17
Liptovský Mikuláš

Advokátska kancelária sa nachádza na 2. poschodí v budove poisťovne Allianz (pri VÚB banka) v Liptovskom Mikuláši.

NAPÍŠTE NÁM