Súhlas obce k ubytovaniu cudzincov

19. február 2019  

Novela zákona o pobyte cudzincov účinná od 1. januára 2019 priniesla niekoľko dôležitých zmien.

Po novom musí žiadateľ o prechodný pobyt na účel zamestnania predložiť cudzineckej polícii ďalší doklad, a to súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Uvedená povinnosť sa vzťahuje len na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý žiadajú o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. O súhlas je potrebné písomne požiadať na obecnom alebo mestskom úrade príslušnom podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Vydanie súhlasu je bezplatné. Obce však nie sú povinné vydať súhlas na počkanie.

Združenie miest a obcí Slovenska vo svojom newslettri č. 13 zverejnilo dokument, ako majú obce a mestá postupovať pri vydávaní takýchto súhlasov. Dokument má len odporúčací charakter a má slúžiť ako praktická pomôcka.

Ukazuje sa, že mnohé obce a mestá nie sú na novú administratívu pripravené, čo v praxi komplikuje život cudzincom pri podávaní žiadostí o prechodný pobyt na účel zamestnania.

Pre viac informácií kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.