Centrálny register exekúcií je prístupný pre verejnosť

30. september 2016  

Slovenská exekútorská komora sprístupnila verejnosti od 1. júla 2016 centrálny register exekúcií  v elektronickej podobe, ktorý je dostupný na www.cre.sk. Je to verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom určené údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii; to znamená, že v registri sú evidované prebiehajúce exekučné konania na dlžníkov vedené u exekútorov v Slovenskej republike. Obsahuje napríklad údaje o osobe dlžníka, označenie povereného exekútora či označenie vymáhaného nároku.

Každá fyzická a právnická osoba môže mať prístup do registra a získať elektronické informácie o prebiehajúcich exekúciách, požiadať o výpis z registra exekúcií alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je. Takýto výpis a potvrdenie sú verejnými listinami preukazujúcimi stav evidovaný v registri exekúcií ku dňu ich vydania (rodné číslo sa v nich neuvádza) a Slovenská komora exekútorov ich vystaví za odmenu vo výške 2,50 eura za stranu. Za každý prístup do registra si komora účtuje odmenu 2 eurá, pričom odmena sa znižuje s vyšším počtom prístupov. Orgány verejnej moci a exekútori majú bezplatný prístup do registra exekúcií.

Centrálny register exekúcii je veľkým prínosom najmä pre podnikateľov, ktorí si môžu vopred preveriť obchodného partnera a podľa zistených údajov vyhodnotiť riziká potenciálneho obchodu.